Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

TO ΠΙΟ ΓΛΥΚΟ ΨΩΜΙ/ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Θηλυκά ουσιαστικά σε –ισσα


Τα θηλυκά ουσιαστικά σε -ισσα γράφονται με -ι- και δύο -σσ-
Τέτοια ουσιαστικά είναι αυτά που δηλώνουν:
α) τη γυναίκα που ασκεί ορισμένο επάγγελμα 
πχ: μάγειρας - μαγείρισσα 
φούρναρης - φουρνάρισσα 
βαρκάρης - βαρκάρισσα
β) τη γυναίκα που έχει τίτλο ή αξίωμα 
πχ: βασιλιάς - βασίλισσα 
πρίγκιπας - πριγκίπισσα 
άρχοντας - αρχόντισσα
γ) τη γυναίκα που κατάγεται από έναν τόπο 
πχ: Ροδίτης - Ροδίτισσα 
νησιώτης - νησιώτισσα 
Ηπειρώτης - Ηπειρώτισσα
δ) τη γυναίκα που χαρακτηρίζεται από την ιδιότητα του αρσενικού 
πχ: αριστοκράτης - αριστοκράτισσα 
πελάτης - πελάτισσα 
αγρότης - αγρότισσα
Εξαιρέσεις
α) με ι και ένα σ: Λάρισασάρισα (=μακεδονικό δόρυ) 
β) με η και δύο σσ: γόησσα 
γ) με υ και δύο σσ: λύσσα

Δεν υπάρχουν σχόλια: